Điều khoản điều kiện

Điều khoản tại Link vào BK8 là những quy định chung cho các thành viên cũng như là luật lệ duy trì quá trình vận hành của nhà cái một cách thống nhất. Tuân thủ các điều khoản mà BK8 đưa ra cũng là một cách giúp người chơi nâng cao tính công bằng và quyền lợi mình nhận được từ nhà cái này.

Giới thiệu về điều khoản BK8

Điều khoản đầu tiền bạn cần tuân thủ ngay từ khi đăng ký tài khoản BK8 đó là bạn phải điền chính xác, đầy đủ vào đơn đăng ký để được trở thành thành viên của nhà cái. Sau khi đăng ký và tham gia chơi tại BK8, bạn được coi là đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận của nhà cái BK8.

Chúng tôi có quyền chấm dứt thỏa thuận này nếu thấy rằng trang web của bạn có dấu hiệu không phù hợp. Trang web không phù hợp có thể bao gồm những trang: cổ động bạo lực, cổ động nạn phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tàn tật, định hướng giới tính, quảng cáo các tài liệu khiêu dâm, nhắm tới trẻ em hoặc trẻ vị thành niên, ủng hộ các hoạt động trái pháp luật hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền IP”).

Thỏa thuận này trình bày chi tiết toàn bộ điều khoản và điều kiện của tư cách thành viên đối với tất cả các cá nhân. “Bạn”, “hội viên” là thuật ngữ đề cập đến bạn, cá nhân, thực thể là nhóm hoặc tập đoàn đăng ký làm thành viên của chúng tôi theo thỏa thuận này và sẽ được coi là bao gồm mọi nhân viên, viên chức, quản lý, cổ đông, chủ sở hữu, các bên quản trị, các cá nhân và thực thể phụ thuộc (và “của bạn” mang nghĩa sở hữu tương ứng).

Trách nhiệm của các thành viên trong thỏa thuận

 1. Chỉ được phép sử dụng những tài liệu được sự cho phép của nhà cái, đôi khi là được BK8 cung cấp. Được phép sử dụng thông tin và tài liệu để quảng cáo cá nhân nhưng những tài liệu không do BK8 cung cấp phải được văn bản bằng giấy chấp nhận mới có hiệu lực; Văn bản sẽ bị thu hồi nếu nó được sử dụng cho lý do khác không chính đáng.
 2. Không được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, tài liệu sáng tạo game hoặc tài nguyên chúng tôi cung cấp bằng bất cứ hình thức nào mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 3.  Các liên kết và biểu ngữ của BK8 bạn có thể tải về và đặt lên trang web của mình, sử dụng trong URL hội viên hoặc sử dụng trong mail, in ấn. Đây cũng là phương pháp duy nhất bạn được chấp nhận để quảng cáo cho các dịch vụ của BK8.
 4. Khi bạn sử dụng “bots” để trò chuyện, spam hoặc gửi thư rác, chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức . Tương tự với trường hợp bạn làm mất uy tín của BK8 thông qua việc quảng cáo không đúng sự thật hoặc sử dụng từ ngữ không chính xác khi nói miệng hoặc khi trình bày trong văn bản.
 5. Bạn sẽ không được đưa ra bất kỳ khiếu nại hay tuyên bố nào có liên quan đến BK8 và bạn sẽ không có thẩm quyền đối với BK8.
 6. BK8 không có ràng buộc và nghĩa vụ nào ràng buộc đối với thành viên đã bị xóa tư cách.

Điều khoản cho đại lý BK8

 1. Đại lý sẽ chịu trách nhiệm khi hướng khách hàng vào trang web của BK8.
 2. Chỉ những khách hàng nào được đại lý gắn thẻ đúng mới có thể được chỉ định làm thành viên. Nếu thẻ đại lý được gắn không đúng vào trang web của hội viên hoặc không được máy chủ của BK8 tiếp nhận đúng cách thì quá trình đăng ký của khách hàng sẽ không được khuyến mãi và không được gán cho hội viên. 
 3. Các hội viên có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả liên kết, mã đại lý đều được gắn thẻ đúng cách.

Tính bí mật trong điều khoản

 1. BK8 thừa nhận quyền sở hữu tài khoản của khách hàng từ thời điểm thực hiện hợp đồng đầu tiên với khách hàng trở đi. Chúng tôi sẽ giữ quyền từ chối khách hàng (hoặc đóng tài khoản của khách hàng) nếu cần thiết nhằm tuân theo mọi yêu cầu mà chúng tôi đã thiết lập.
 2. Theo đó, các thông tin đăng ký của bạn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và lưu trữ an toàn trong kho dữ liệu của nhà cái. Bạn cũng phải đồng ý không tiết lộ hay sử dụng thông tin mật cho người thứ ba hoặc các bên khác trừ khi bạn có được sự đồng ý từ trước bằng văn bản và rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin mật cho những mục đích cần thiết nhằm xúc tiến các mục đích của thỏa thuận này.
 3. Bằng cách mở tài khoản BK8 thì khách hàng sẽ trở thành người chơi tại nhà cái chúng tôi. Theo đó, tất cả quy định chính sách bảo mật và thủ tục hoạt động dành cho khách hàng sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Giấy phép hạn chế

 1. Chúng tôi cung cấp cho người chơi giấy phép hoạt động tự do trong các trò chơi và dữ liệu của nhà cái BK8, với điều kiện người chơi phải tuân thủ các điều kiện điều khoản BK8 đã nêu ra ở trên.
 2. Bạn không thể cấp phép bổ sung, ấn định hoặc theo cách khác, chuyển nhượng giấy phép này cho bất kỳ ai khác. Quyền sử dụng của bạn có giới hạn cho riêng bạn. Bạn sẽ không xác nhận tính không hợp lệ, tính không hiệu lực, hoặc tranh cãi về quyền sở hữu các thương hiệu trong bất kỳ hành động hoặc tiến trình nào theo bất kỳ thể loại hoặc bản chất nào.
 3. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép này tại mọi thời điểm và giấy phép sẽ được coi là đã thu hồi khi chấm dứt thỏa thuận này với bất cứ lý do gì.

Xem thêm:

Giới thiệu về nhà cái BK8: tại đây.

Câu hỏi thường gặp: FAQ BK8